Edellinen Seuraava Koko vesialue kapea leveä

Niskakoski (este)

Ast: 60.9530 27.1647
Ast min: 60° 57.18' 27° 9.88'
Ast min sek: 60° 57' 10.8'' 27° 9' 53.1''

Isommalla alueella
Pienemmällä alueella
mobiKartta / tiekartta
mobiKartta / maastokartta
MML Karttapaikka

Onko laskettavissa?
Laskettavissa olevissa Väliväylän koskissa on perattu kapea väylä, mutta tulvahuippuja lukuunottamatta koskipaikat ovat matalia ja kivisiä. (Lähde: www.outdoorsfinland.fi 30.11.2014)


Sivu muodostettu: su 16.8.2020 19:49:42 +0300