Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tulorekisteriin ilmoitettavat verovapaat kilometrikorvaukset

Tämä on Joensuun Kauhojat ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 6.2.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Joensuun Kauhojat ry
Y-tunnus: 0625599-5
c/o Kortetie 12, 80140 Joensuu
sähköposti: puheenjohtaja (at) joensuunkauhojat.net
www.joensuunkauhojat.net

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eveliina Hiltunen
talous (at) joensuunkauhojat.net
puh. 041 467 0954

3. Rekisterin nimi

Melontaseura Joensuun Kauhojat ry:n tulorekisteriin ilmoitettavat verovapaat kilometri-korvaukset.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Joensuun Kauhojat ry ilmoittaa tulorekisteriin kullekin jäsenelle maksamansa verovapaiden kilometrikorvausten määrän ja korvausten perusteena olevan kilometrimäärän viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

5. Rekisterin tietosisältö

Kilometrikorvaukset ilmoitetaan viiden päivän kuluessa maksupäivästä tulorekisteriin, johon tulee etunimet, sukunimi, henkilötunnus, osoite sekä maksettujen verovapaiden kilometrikorvausten määrä.

Rekisterin yhteyshenkilö kerää tiedot jäseniltä, joille rekisterinpitäjä maksaa kilometrikorvauksia, ilmoittaa tiedot tulorekisteriin ja tuhoaa hallussaan olevan aineiston.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähde on jäsenen oma ilmoitus. Jäsenen yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) saadaan tarvittaessa Joensuun Kauhojat ry:n jäsenrekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolisille tahoille ilman jäsenen suostumusta. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot ovat sähköisessä muodossa rekisterin yhteyshenkilön henkilökohtaisella tietokoneella tai paperilomakkeella hänen hallussaan lukitussa tilassa. Tiedot poistetaan, kun ne on ilmoitettu tulorekisteriin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjausta

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Jos henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).